Powstanie nowy chodnik na Niwie

Podpisano umowę na budowę ciągu chodnikowego dla pieszych na Niwie wzdłuż ul. Jana Pawła II w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanych zostanie  2 146 m2 chodnika z kostki brukowej po prawej stronie ulicy. Zakres rzeczowy zadania obejmie również prace przygotowawcze ziemne, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych, oznakowanie poziome i pionowe wg. organizacji ruchu oraz montaż zestawu znaków aktywnych przy przejściu dla pieszych.

Prace wykona firma DB Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rytwiany. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa lipca br. Koszt inwestycji wyniesie prawie 270 tysięcy złotych, z czego 50 % to dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego.