Ogłoszono przetarg na projekt oświetlenia ulicznego

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w gminie Głogów Młp”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w gminie Głogów Młp. jak poniżej:
a) droga gminna Hucisko - Rogalówka o długości ok.550 mb
b) droga gminna Wysoka Gł. - za mostem o długości ok. 500 mb
c) droga gminna Zabajka - ul. Złota o długości ok. 1 400 mb
d) droga powiatowa Głogów Młp. - Leśna Wola o długości ok. 1 170 mb
e) droga powiatowa Miłocin - Pogwizdów Nowy - Rudna Wielka o długości ok. 1 100 mb

Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 21 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00.

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg