Fundusz Sołecki w gminie

Fundusz Sołecki to środki z budżetu gminy, które dane sołectwo przeznacza na realizację inwestycji, służących przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców. Jest formą budżetu partycypacyjnego i umożliwia mieszkańcom wsi aktywny udział w planowaniu lokalnych wydatków.

W ramach Funduszu Sołeckiego mieszkańcy danej miejscowości mogą  wyposażyć lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, zagospodarować teren z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy czy wyremontować wiatę przystankową.  To, co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą do jego dyspozycji. Mieszkańcy mogą również wspomóc wykonanie konkretnych zadań, chociażby poprzez własną pracę społeczną.

W naszej gminie sołectwa zaplanowały w tym roku remonty i doposażenie domów ludowych, remonty chodników, parkingów, zakup tablic ogłoszeniowych, utrzymanie terenów zielonych, zakup ławek parkowych, kosiarki czy doposażenie OSP. Gmina wesprze zaplanowane zadania kwotą ponad 320 tys. złotych.

W br. inwestycji dokonało już sołectwo Styków. Część środków z funduszu przeznaczono na remont Domu Ludowego, w ramach którego wymieniono tynki, odmalowano ściany, zamontowano panele boazeryjne, ułożono płytki podłogowe i przeprowadzono remont drewnianych schodów. Całość prac wyniosła blisko 8 tys. złotych.