Trwają remonty cząstkowe dróg

Zgodnie z zapowiedzią z marca br. na drogach administrowanych przez gminę Głogów Młp. rozpoczęto pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych.  

Wykonawcą prac wybranym w drodze postępowania przetargowego jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wykonanie wyżej wymienionego zakresu robót planowane jest do połowy czerwca br. Aktualnie dobiegają końca remonty na terenie sołectwa Przewrotne i Styków, kolejne przeprowadzane będą sukcesywnie.

20170411 5 20170411 3

20170411 2 20170411 1