Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu parków w gminie

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu parku w Głogowie Młp., Wysokiej Głogowskiej  i Rudnej Małej”.

Zakres rzeczowy robót obejmie wykonanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu:

a) park Grabina w Głogowie Młp. - zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek parkowych, montaż tablic - gablot dla wystaw plenerowych.

b) park w Wysokiej Głogowskiej - zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek, wymianę istniejącego ogrodzenia, odmulenie stawu, projekt kładki/mostka i siłowni plenerowej

c) park w Rudnej Małej - zaprojektowanie ciągów spacerowych, chodników, alejek, oświetlenia parkowego, ławek parkowych, wymianę istniejącego ogrodzenia, projekt siłowni plenerowej, placu zabaw,  nasadzeń zieleni, projekt parkingu.

Firmy zainteresowane wykonawstwem projektu mogą składać swoje oferty do 13 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00.

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg