Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Piotra Skargi

Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka ul. Skargi w Głogowie Młp. - os. Niwa”.

Zakres  rzeczowy obejmuje: kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężnika na ławie betonowej oraz ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu  4 cm + 3 cm. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg