Podpisano umowę na remonty gminnych dróg

10 marca br. Burmistrz Paweł Baj i Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. Franciszek Kosiorowski podpisali umowę na remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych oraz nakładek bitumicznych, w tym na realizację tegorocznej edycji Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych. W roku 2017 gmina na drogowe inwestycje planuje przeznaczyć 470 tysięcy zł. Realizacja programu rozpocznie się jeszcze w marcu.