Ogłoszono przetarg na modernizację boisk sportowych

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Modernizację boiska piłkarskiego i zaplecza socjalno-sanitarnego w Głogowie Młp. oraz na modernizację boiska w Budach Głogowskich”.

Zamówienie podzielone jest na części. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Zakres zamówienia obejmuje :

Cześć A)
1a. Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Budach Głog. - 170 mb.
2a. Wymiana przęseł ogrodzeniowych oddzielających boisko do zaplecza i trybun w Głogowie Młp. – 212 mb
3a. Wymiana piłkochwytów na stadionie w Głogowie Młp.24 mb x wys.6 m – 2 kpl.
4a. Montaż wygrodzenia miedzy sektorami kibiców 7 mb x 2,2 m na stadionie w Głogowie Młp. – 1 kpl.

Część B)
1b. Wymiana kabin dla zawodników rezerwowych i trenera dla 14 osób na stadionie w Głogowie Młp. dostawa i montaż nowych zgodnie z opisem - 2 kpl. oraz montaż kabiny dla obsługi medycznej - 1 kpl
2b. Dostawa i montaż wiat rowerowych - 2 kpl

Część C)
1c. Modernizacja boiska do siatkówki plażowej na stadionie w Głogowie Młp. - 1 kpl.
2c. Dostawa przenośnego zestawu treningowego (siatkówka, siatkonoga - 1 kpl, badminton i inne wyposażenie)
3c. Dostawa i montaż bramek na boisku w Głogowie Młp. - 3 kpl.

Część D)
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w Głogowie Młp. - 1 kpl

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary i opisy stanowiące załącznik do SIWZ znajdujące się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg