Wybrano wykonawcę na remonty gminnych dróg

Rozstrzygnięto przetarg na remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych oraz nakładki bitumiczne. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Głównym zadaniem firmy będzie realizacja „Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych na lata 2016-2020”. W tegorocznej edycji programu łącznie wyasfaltowanych zostanie 10 tys.m2 nawierzchni dróg gminnych w następujących miejscowościach: Hucisko, Przewrotne, Styków, Głogów Młp., Budy Gł., Wysoka Gł., Zabajka, Wola Cicha, Lipie, Rogoźnica, Rudna Mała, Miłocin, Pogwizdów Nowy. W roku bieżącym na realizację programu przeznaczonych zostanie 470 tys. zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego i budżetu gminy.