Ogłoszono przetarg

Ogłoszono przetarg na rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane będą m.in. w sołectwie: Pogwizdów Nowy, Wysoka Głogowska, Głogów Młp., Budy Głogowskie.
Łącznie zaplanowano wybudowanie  1 km 210 m sieci wodociągowej  oraz 2 km 50 m sieci kanalizacyjnej. Ciągła rozbudowa sieci jest podyktowana koniecznością zabezpieczenia w media mieszkańców nowo budowanych osiedli oraz usprawnienia gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.