Ponad 400 tys. zł na dokumentację projektową

Trwają prace przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w ramach programów unijnych. Pierwsze wnioski zostały złożone do Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2016 roku. Kolejne zostaną dostarczone w miarę ogłaszanych konkursów.

Oto niektóre z projektów, które są w opracowaniu.  

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przedszkola w Głogowie Małopolskim. Wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik ul. Akacjowa 47 38-420 Korczyna. Kwota brutto: 59 040 zł.

Wykonanie projektu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonawca: ROT Recycling Odpady Technologie S.C.K. Tyrała, E. Hulek z siedzibą w miejscowości Gliwice przy ul. Brzozowa 22/1. Kwota brutto: 21 955 zł.

Wykonanie farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków. Wykonawca: ELTRIX Wielgus Robert Raszyn ul. Jaworskiego 5a. Kwota brutto: 14 760 zł.

Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy kościele w Rogoźnicy. Wykonawca: Pracownia Usługi Inwestorów INDYK PIOTR ul. Przekopana 5, 38-100 Strzyżów. Cena: 21 500 zł.

Wykonanie przebudowy ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolskim wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca: Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica. Kwota brutto: 61 500 zł.

Wykonanie przebudowy ulicy Rynek, Sikorskiego, Długiej, Jaśminowej, Gajowej, odcinka drogi powiatowej 1204 R w Głogowie Małopolskim o łącznej długości ok. 3,5 km w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Wykonawca: BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk ul. Podwisłocze 36/101 35-309 Rzeszów. Kwota brutto: 65 190 zł.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla centrum przesiadkowego w Głogowie Małopolskim. Wykonawca: Pracownia Projektowa Adam Wilkos z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Roderyka Alsa 1. Cena: 49 200 zł.

Wykonanie 28 projektów instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca: Podkarpackie Stowarzyszenie „Eko-Karpatia” ul. Białobrzeska 202   37-110 Żołynia. Kwota brutto: 984 x 28 sztuk = 27 552 zł.

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Głogowie Małopolskim. Wykonawca: Musz Architekci Pracownia Projektowa Marcin Musz ul. Ks. Sondeja 2/8a 35-011 Rzeszów. Kwota brutto: 47 100 zł.

Wykonanie projektu budowlanego budynku garażowego w Głogowie Małopolskim osiedle Słoneczne. Wykonawca: WWS ENERGIA Sp. z o.o 44-300 Wodzisław Sl., ul Sw. Jana 16.  Kwota brutto: 18 450 zł.