Podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów

8 dniu lutego br. Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj oraz Prezes EkoGłog Sp. z o.o. Andrzej Sawicki podpisali umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głogów Małopolski.

Umowa obejmuje:
- odbiór odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, który opiewa na kwotę  412 128,00 zł brutto,
- odbiór odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, który wyniesie 2 021 976,00 zł brutto.
Umowa podpisana została na okres dwóch lat tj. do 31 grudnia 2018 roku.