Zakończono prace remontowe przy rozbudowie zaplecza sali kinowej Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. To drugi etap zadania, rozpoczętego w 2015 r., polegający na poprawie warunków funkcjonowania całego obiektu poprzez jego unowocześnienie. Rozbudowa polegała na przebudowie i remoncie dawnej operatorni sali kinowej wraz z pomieszczeniami przyległymi i przystosowanie tej części budynku do funkcji realizacji dźwięku i oświetlenia w sali widowiskowej wraz z możliwością dokonywania rejestracji audio z funkcją studia nagrań. Zakres prac objął wykonanie robót budowlanych wyburzeniowych, robót remontowych (ściany, tynki, wykończenie, podłoża, posadzki, stolarka), wykonanie instalacji c.o., instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji i elektryki. Dzięki temu obiekt zostanie dostosowany do standardów obowiązujących w XXI w.
Przedsięwzięcie znacznie poprawi warunki funkcjonowania oraz jakość oferowanych usług kulturalnych. Ponadto stworzy niezbędne warunki, aby sprostać potrzebom bardziej wymagających artystów i pozwoli kreować kulturę na wyższym, obecnie niedostępnym poziomie m.in. realizację spektakli teatralnych, koncertów czy recitali. Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. spełnia bardzo znaczącą funkcję w kulturze naszego miasta i regionu, a nowoczesna baza pozwoli przyciągnąć mieszkańców miasta i okolic do korzystania ze stałej oferty MGDK.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 48 722,00 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 120 718,00 zł

 
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"