Podpisano umowę na zakup nowego samochodu dla ŚDS

14 grudnia br. podpisano umowę pomiędzy Gminą Głogów Młp., a Autoryzowanym Dealerem Mercedes – Benz Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, której przedmiotem jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej.

Na ten cel gmina pozyskała  dofinansowanie w wysokości 200 tys. złotych ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, Obszar D – 2016 rok, Likwidacja barier transportowych. Koszt całkowity nowego pojazdu wyniesie 295 tys. złotych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej w ramach swej działalności zapewnia osobom niepełnosprawnym z terenu gminy nieodpłatne usługi transportowe przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a także w niedziele i święta - w przypadku wyjazdów na imprezy okolicznościowe. Dowożenie uczestników samochodem ŚDS jest dla nich jedyną szansą na dotarcie do placówki i udział w zajęciach.

201612153 20161215 2