Ogłoszono przetarg

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup fabrycznie nowego 23 osobowego samochodu (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg