Trwają prace na stadionie Głogovii

W połowie listopada rozpoczęto pierwszy etap prac remontowych na miejskim stadionie sportowym w Głogowie Młp. Celem robót jest montaż monitoringu, renowacja zniszczonej płyty na części boiska (2 pola karne) oraz wykonanie systemu nawadniającego murawę.

Cały system monitorujący będzie znajdował się na lampach oświetlających boisko. Kamery IP 4 MPX w ilości 10 sztuk pozwolą na zminimalizowanie aktów wandalizmu pojawiających się na stadionie. Monitorowany będzie także park „Grabina”. Na budynku klubu umiejscowiona zostanie kamera obrotowa pozwalająca nagrywać ligowe mecze rozgrywane przez drużynę Głogovii, a  wewnątrz rejestrator i monitor. Do zarządzania siecią monitoringu wykorzystany zostanie innowacyjny system światłowodowy. Wykonawcą monitoringu na stadionie jest firma SKY Jakub Lal z siedzibą w Rzeszowie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres prac budowlanych przy wykonaniu murawy obejmuje między innymi: zdjęcie i wywiezienie warstwy trawnika, przywiezienie specjalnej przygotowanej ziemi, torfu, piasku i jej zmieszanie poprzez  napowietrzenie podłoża, wyprofilowanie i ustabilizowanie podłoża, położenie odpowiednio przygotowanej darni trawiastej z rolki, pielęgnacja ułożonej darni i doprowadzenie do jej szybkiego ukorzenienia w podłożu (nawożenie). Montaż systemu automatycznego nawadniania na stadionie w Głogowie Młp. i wymianę murawy wykona firma GARDEN STORE Beata Orłow, Hucisko 30, 37-311 Wola Zarczycka.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na pierwszą połowę stycznia 2017 roku. Inwestycja realizowana jest w 50 % ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej 2016”. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. W/w inwestycja opiewa na kwotę 141 tys. złotych.

Kolejne prace remontowe zaplanowane w projekcie wykonane zostaną do końca czerwca 2017 roku.

DSC 0021 DSC 0019

DSC 0004 DSC 0008

DSC 0014 DSC 0007

20161223 1 20161223 4

20161223 3 20161223 5