Otwarcie przedszkola i żłobka w Budach Głogowskich

W ubiegły poniedziałek dokonano otwarcia oddziału przedszkolnego „Szczęśliwe Maluchy” oraz żłobka w wyremontowanym budynku byłej plebanii przy kościele parafialnym w Budach Głogowskich. Wstęgę przecinali: Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Młp., Barbara Madej – radna RM w Głogowie Młp., Małgorzata Gorczyca – Dyrektor oraz proboszcz tutejszej parafii Paweł Zimny, który w dalszej części uroczystości poświęcił obiekt.

Nową placówkę remontowano od czerwca br., by w pełni spełniała wymogi lokalowe i sanitarne. W ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonano termomodernizacji budynku poprzez docieplenie ścian i wymianę stolarki. Zaadaptowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 142 m2, wykonano monitoring, parkingi, dojścia oraz nowoczesny plac zabaw z bezpiecznym podłożem poliuretanowym. Uruchomiona placówka posiada także pokój do pracy z logopedą, kuchnię i pomieszczenia socjalne. Sale zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, atestowane zabawki i profesjonalne pomoce dydaktyczne. Obecnie z przedszkola korzysta 25 dzieci, natomiast ze żłobka 17. Opiekę nad nimi sprawuje 4 nauczycieli i trzy osoby będące pomocami nauczyciela.

Utworzenie placówki było możliwe dzięki pozyskanej dotacji w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch 2016”, z którego nasza gmina konsekwentnie korzysta. Na ten cel za pośrednictwem wojewody podkarpackiego otrzymano 417 tys. złotych na remont i doposażenie budynku. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył środki na częściowe wynagrodzenie dla pracowników, zajęcia dodatkowe i doposażenie sal. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 600 tys. złotych.

20161112 8 20161112 3

20161112 2 20161112 1

20161112 4 20161112 5

20161112 6 20161112 7