Powstanie Dom Pomocy Społecznej dla mieszkańców gminy

26 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w Gminie Głogów Małopolski”.

W ramach projektu, budynek dawnej szkoły w Budach Głogowskich zaadoptowany zostanie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Zadanie obejmie m.in.: rozbudowę budynku i przebudowę piętra w celu dostosowania go do nowej funkcji użytkowej, wykonanie zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym, wyposażenie pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy, pokoi wspólnych oraz wykonanie chodników, dojazdu i miejsc postojowych. Celem zadania jest utworzenie na terenie gminy DPS-u tak aby mieszkańcy, którzy potrzebują stałej opieki z uwagi na wiek i niedołężność, nie musieli emigrować do odległych placówek znajdujących się w innych miejscowościach województwa.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 734 tys. zł z czego 110 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.