Dokonano wyboru działań w ramach budżetu obywatelskiego

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego dokonał weryfikacji zgłoszonych wniosków z propozycjami zadań do realizacji w 2017 roku poprzez wydanie opinii dotyczącej kosztorysu oraz uznania zadania za możliwe lub niemożliwe do realizacji. Z 11 projektów złożonych przez mieszkańców Głogowa Małopolskiego Zespół zaopiniował pozytywnie 9 propozycji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego gminy Głogów Młp. odrzucone zostały propozycje zadań, które nie spełniały wymogów formalnych. W wyniku pracy Zespołu opiniującego wnioski został sporządzony protokół zawierający listę pozytywnie zweryfikowanych projektów, który przekazano radom osiedli celem zapoznania się  z nim i wyrażenia opinii.  

Ostatecznie do realizacji rekomendowano następujące projekty:
1.  Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Słowackiego, ul. Norwida i ul. Armii Krajowej – osiedle Niwa
2.  Wykonanie projektu oświetlenia ul. Paderewskiego i ul. Matejki – osiedle Niwa
3. Renowacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Żeromskiego w Głogowie Młp. – osiedle Centrum
4. Wykonanie rowerowego/rolkowego placu zabaw typu „PUMPTRACK” przy ul. Długiej w Głogowie Młp. oraz wykonanie placu do gier i zabaw podwórkowych – osiedle Cenrtum

Na terenie osiedla Centrum i osiedla Niwa zostaną zrealizowane zadania na łączną kwotę 100 000,00 tys. złotych.