Ocieplono część budynku szkoły w Stykowie

W ramach zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w Stykowie” gmina Głogów Młp. zakończyła realizację inwestycji polegającej na ociepleniu części budynku Szkoły Podstawowej w Stykowie. Całość opiewa na kwotę 50 961,53 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z następujących źródeł:  środki WFOŚiGW 38 453,42 zł, środki własne 12 508,11 zł. Prace wykonała firma Brimat Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.