Zakończono termomodernizację sali gimnastycznej w Rogoźnicy

Gmina Głogów Małopolski zgodnie z umową dotacyjną zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończyła termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Rogoźnicy. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 46 611,15 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z następujących źródeł:  środki WFOŚiGW 22 345,62 zł, środki własne 24 265,53 zł. Inwestycję wykonała firma Brimat Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

201610241 3 201610241 1