Zakończono budowę drogi na Wysokiej Głogowskiej

W ubiegłym tygodniu zakończono inwestycję budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej. W ramach prac inwestycyjnych utwardzono kamieniem drogę na długości 427 mb. Koszt inwestycji wyniósł 53 325 tys. zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to 43 tys. zł. Wykonawcą robót była firma ZPHU JAR s.c. z siedzibą w Kielnarowej.

201610181 1 201610181 2