Ogłoszono przetarg

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę istniejącego przepustu na drodze gminnej w Wysokiej Głogowskiej na potoku Gołębiówka”. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg