Nowe radiotelefony przenośne dla jednostek OSP

Burmistrz Paweł Baj we wrześniu br. przekazał 6 jednostkom OSP z terenu naszej gminy nowe, przenośne radiotelefony na łączną kwotę 13 000,00 zł. Zakupione przez gminę nowoczesne urządzenia przekazano dla: OSP Pogwizdów Nowy, OSP Zabajka, OSP Przewrotne, OSP Wola Cicha, OSP Rogoźnica i OSP Styków - Janciówka. Do tej pory jednostki te posiadały radiostacje tylko na samochodach. Dzięki doposażeniu w nowe radiostacje wszystkie jednostki OSP w naszej gminie będą miały jednolite urządzenia komunikacyjne. Funkcja mobilna usprawni komunikację w trakcie akcji ratowniczo - gaśniczych izolując dźwięk syreny alarmowej oraz hałas silników, w związku z czym korespondencja radiowa przebiegć będzie bez zakłóceń.