Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Modernizację dwóch obiektów sportowych na terenie gminy Głogów Małopolski”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Budach Głogowskich oraz dostosowanie stadionu LKS Głogovia Głgów do wymogów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej poprzez poprawę standardów i odpowiednią adaptację infrastruktury sportowej tj. wykonanie stabilnego ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry od widowni, bramki ewakuacyjne, zadaszone i oznaczone kabiny dla rezerwowych na 14 osób, wydzielenie sektora kibiców drużyny gości poprzez montaż trwałego ogrodzenia wysokości minimum 2,2m z oddzielnym wejściem i wyjściem ewakuacyjnym, montaż monitoringu wizyjnego służącego nagrywaniu relacji z rozgrywek i poprawie bezpieczeństwa podczas meczów, wymiana murawy części boiska oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania murawy

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Modernizację dwóch obiektów sportowych na terenie gminy Głogów Małopolski”.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Budach Głogowskich oraz dostosowanie stadionu LKS Głogovia Głogów do wymogów PZPN poprzez poprawę standardów i odpowiednią adaptację infrastruktury sportowej tj. wykonanie stabilnego ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry od widowni, bramki ewakuacyjne, zadaszone i oznaczone kabiny dla rezerwowych na 14 osób, wydzielenie sektora kibiców drużyny gości poprzez montaż trwałego ogrodzenia wysokości minimum 2,2m z oddzielnym wejściem i wyjściem ewakuacyjnym, montaż monitoringu wizyjnego służącego nagrywaniu relacji z rozgrywek i poprawie bezpieczeństwa podczas meczów, wymiana murawy części boiska oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania murawy.  Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg