Powstaje projekt na rozbudowę budynku publicznego przedszkola w Głogowie Młp.
Podpisano umowę na „Wykonanie projektu budowlanego, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przedszkola publicznego w Głogowie Małopolskim”. Koszt wykonania projektu to 59 tys. zł. Projekt wykona firma „Usługi budowlane, projektowe, kosztorysowanie, nadzór” M. Malik z siedzibą w Korczynie, wyłoniona w drodze przetargu. Zakres zamówienia oprócz opracowania projektu budowlanego rozbudowy budynku przedszkola obejmuje ponadto sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych i opracowanie projektu zagospodarowania terenu: miejsca parkingowe, dojścia do budynku, place zabaw, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy istniejącej kotłowni, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji gazowej, wod – kan, c.o.
Po przygotowaniu projektu opracowany zostanie wniosek, który następnie złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Docelowo przedszkole zostanie rozbudowane na tyle, aby mogło pomieścić wciąż zwiększającą się liczbą dzieci z miasta i okolicznych miejscowości. Poprawią się również warunki lokalowe i warunki pracy w przedszkolu.