Nowe nakładki bitumiczne w gminie

W 9 miejscowościach gminy Głogów Młp. zostały wyremontowane odcinki nawierzchni dróg za łączną kwotę 279 625,70 tysięcy złotych.

Integralną część robót stanowiło oczyszczenie istniejącej nawierzchni i spryskanie jej asfaltem o grubości 5 cm. Prace inwestycyjne wykonało  Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe SA z siedzibą w Dębicy. Nakładki wykonano w następujących miejscowościach: Pogwizdów Stary (2022 m2), Przewrotne (parking – 426 m2, droga – 805 m2), Hucisko (droga – 1592 m2, parking – 190 m2), Głogów Młp. (ul. Wałowa – 448 m2), Wysoka Głogowska (ul. Słoneczna – 1406 m2), Lipie (955 m2), Rudna Mała (droga – 1208 m2, parking – 320 m2), Miłocin (644 m2), Wola Cicha (875 m2). Prace te wykonano w ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych - etap wiosenny. Program będzie kontynuowany w jesieni. 

201606161 201606162

201606164 201606165

201606166 201606167