Rozpoczęto budowę parkingu przy Przychodni Rejonowej
Rozpoczęto budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem przy Przychodni Rejonowej w Głogowie Młp. Inwestycja ta polega na remoncie nawierzchni placu, budowie odcinka kanalizacji deszczowej i studzienek rewizyjnych. Docelowo nawierzchnia parkingu zostanie wyłożona kostką brukową. Powstaną 32 miejsca parkingowe. Prace wykonuje firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „ FERAMANTA” Krzysztof Piela z siedzibą w Kamieniu, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Całość opiewa na kwotę 215 209,83 tysięcy zł.
 
Nowy parking bedzie służył mieszkancim bloku komunalnego, pacjentom ZOZ, rodzicom i nauczycielom ze szkoły oraz kibicom i działaczom klubu sportowego „Głogovia”. Budowa parkingu rozwiąże wiele problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych oraz poprawi estetykę.