Przebudowa ulicy Rzeszowskiej
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 osiedla mieszkaniowego Niwa w Głogowie Młp. przystąpiono do budowy skrzyżowania ulicy Rzeszowskiej z drogą oznaczoną w MPZP symbolem KD 1. Droga ta, umożliwi dojazd do działek na których rozpoczynają się budowy nowych obiektów mieszkaniowych. W związku z prowadzeniem prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów. Prosimy kierowców o cierpliwość i ostrożną jazdę.