Renowacja obiektów sakralnych
Gmina Głogów Młp. udzieliła dwóch dotacji na łączną kwotę 40 000,00 tys. zł na renowację obiektów sakralnych. Dofinansowanie otrzymała Parafia pw. Św. Antoniego w Przewrotnem oraz Parafia pw. Św. Huberta w Miłocinie. Otrzymane środki w kwocie 20 000,00 tys. zł Parafia w Przewrotnem przeznaczy na osuszanie, odgrzybianie i malowanie zabytkowej dzwonnicy na placu kościelnym. Wokół dzwonnicy zostanie ułożona kostka odbojowa, uzupełnione i pomalowane zostaną także zewnętrzne ściany dolnej części kościoła.
Przy zabytkowej kaplicy myśliwskiej parafii pw. Św. Huberta w Miłocinie zostaną wykonane prace konserwatorskie malowideł ściennych. Oprócz dotacji gminnej, która wynosi 20 000,00 tys. zł, parafia w Miłocinie otrzymała dofinansowanie na w/w prace z budżetu  Województwa Podkarpackiego w wysokości 15 000,00 tys. zł.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gminnych obiektach wpisanych do rejestru zabytków przyczynią się do poprawy ich stanu zachowania. Zabytkowe przedmioty nadgryzione przez ząb czasu zostaną zabezpieczone przez konserwatorów przed niszczeniem. Dzięki czynnościom renowacyjnym znów odzyskają swoje pierwotne piękno i będą reprezentowały się tak, jak przed wiekami. 
 
201606131 201606132