Ogłoszenie o przetargu
 
Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku plebani na przedszkole /żłobek w Budach Głogowskich”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty budowlano - remontowe, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg