Ogłoszono przetarg na likwidację azbestu

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Głogów Młp.”. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów obiektów budowlanych.

W celu minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacji jego szkodliwego oddziaływania na środowisko gmina pozyskała środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Jest to 6 edycja programu, na który gmina otrzymała 47 101,60 zł, z czego  27 707,00 zł pochodzi z dotacji NFOŚiGW, a pozostała kwota - 19 349,90 z dotacji  WFOŚiGW w Rzeszowie. Z programu skorzysta 66 posesji. Docelowo planuje się usunięcie 124 ton azbestu z obiektów budowlanych.