Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony którego przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i przebudowa Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp. etap II - remont”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty budowlano - remontowe, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie wewnętrznej instalacji wod - kan i c.o oraz wykonanie instalacji wentylacji.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg