Gmina Głogów Małopolski otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sali widowiskowej Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli – etap II” .
Projekt złożony w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury” to inicjatywa polegająca poprawie warunków funkcjonowania MGDK w Głogowie Młp. poprzez unowocześnienie jego infrastruktury technicznej.
Etap II zadania, rozpoczętego w 2015 roku rozbudową zaplecza sali kinowej za sceną, polegał będzie na przebudowie i remoncie dawnej operatorni wraz z pomieszczeniami przyległymi. Ta część budynku zostanie przystosowana do funkcji realizacji dźwięku i oświetlenia w sali widowiskowej wraz z możliwością dokonywania rejestracji audio z funkcją studia nagrań. Wykonanie przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie standardów obowiązujących w XXI wieku w tego typu placówkach kulturalnych. Profesjonalna operatornia jest ostatnim brakującym ogniwem, aby dom kultury mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Ponadto, modernizacja zaplecza stworzy niezbędne warunki, aby sprostać potrzebom bardziej wymagających artystów i pozwoli kreować kulturę na wyższym poziomie, co będzie miało niebagatelny wpływ na promocję i wizerunek naszej gminy. 
 
Etap przebudowy zaplanowano na okres maj – październik 2016 roku. Zakres prac obejmie: roboty budowlane wyburzeniowe, roboty budowlane remontowe (ściany, tynki, wykończenie, podłoża, posadzki, stolarka), instalacja c.o., instalacja wod. – kan., instalacja wentylacji i elektryki. Całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 235 375,00 zł. Kwota zakwalifikowana do dofinansowania wynosi 95 000,00 zł.
 
W kolejnych latach planowana jest modernizacja sali widowiskowej poprzez przebudowę sceny oraz widowni. 
 
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"