Rozstrzygnięto przetarg na budwę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Jagiełły
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budwę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Jagiełły na osiedlu Niwa w Głogowie Młp. Do przetargu przystąpiło 10 potencjalnych Wykonawców. Po zweryfikowaniu złożonych ofert, wyłoniono wykonawcę zadania, którym jest firma „ Mi-Kan” Michał Kunysz z siedzibą w Krasnem. Całkowita wartość inwestycji wynosi 68 484, 95 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na drugą połowę czerwca br.