Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu przy ulicy Fabrycznej
Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że 05 maja 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Budowę parkingu przy ul. Fabrycznej w Głogowie Małopolskim”. Spośród 15 złożonych ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy: Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy „ FERAMANTA” Krzysztof Piela, 36-053 Kamień – Błonie 74. Oferta opiewa na kwotę: 215 209,83 zł.
 
Zakres zamówienia obejmuje m.in.: przebudowę linii energetycznej, kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej gr 8cm, ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr 6cm, oznakowanie pionowe i poziome.