Odnowienie powierzchni leśnej w miejscowości Lipie

Zakończono prace przy odnowieniu 1 ha powierzchni leśnej na działce nr 446 położonej w miejscowości Lipie.

Przedmiotem usług z zakresu gospodarki leśnej było: oczyszczenie zrębów i halizn, oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, przygotowanie gleby pługofrezarką. Na terenie posadzono wielolatki z gatunku dąb szypułkowy w ilości 6000 szt. W celu zabezpieczenia przed zwierzyną, całość została ogrodzona stalową, leśną siatką. W kolejnych latach nasadzenia będą pielęgnowane poprzez zwalczanie chwastów, a niepożądane domieszki i drzewka chore będą usuwane. 

Odnowa lasu gminnego jest realizowana zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu mienia komunalnego na okres gospodarczy 2011- 2020. Prace realizował Zakład Usług Leśnych Jan Kogut, a koszt zadania wyniósł 15 200,00 zł.