Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Pelczara
Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że 26 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Przebudowę ul. Pelczara w Głogowie Młp.”.
 
Do przetargu przystąpiło 9 firm, spośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę. Przetarg wygrała firma „MOLTER” Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej. Oferta opiewa na kwotę: 338 748,94 zł.
 
Przedmiotem umowy w zakresie rzeczowym jest: kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężnika na ławie betonowej, ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu  4 cm + 4 cm, montaż pionowych znaków drogowych oraz montaż progów zwalniających.