Niwelacja terenu wokół boiska Orlik w Przewrotnem
Zakończono prace przy wykonaniu robót ziemnych wokół boiska Orlik w Przewrotnem. Proces niwelacji terenu polegał na wyrównaniu różnic poziomowych powierzchni gruntu rodzimego poprzez mechaniczne plantowanie oraz uzupełnienie ubytków gruntu poprzez nawiezienie materiału ziemnego. 
 
Zakres robót objął również renowację istniejącego rowu wzdłuż drogi gminnej nr 108403 R w tej miejscowości, wraz z zachowaniem jego parametrów technicznych. Prace wykonała firma TRANS – SKAN P.U.H z siedzibą w Przewrotnem. Wykonane zamówienie opiewa na kwotę 43 050,000 złotych.
 
201604264  201604263
201604262  201604261