Drukuj
Odsłony: 11721
Hala Sportowa w Rogoźnicy

31 marca br. podpisano umowę pomiędzy Gminą Głogów Młp., a P.P.H.U. „BUDMAG”, Rogoźnica 68, 36 -060 Głogów Młp., na „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części zaplecza hali sportowej w Rogoźnicy”. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

Na ten cel gmina stara się o środki z WFOŚiGW w Rzeszowie. 

W przedmiocie zamówienia znajduje się m.in.: wykonanie wykopu pod fundamenty i wylanie betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na wylanym fundamencie, wymurowanie ścian do wysokości połaci dachu, wykonanie docieplenia styropianem powyżej połaci dachu, demontaż istniejących obróbek i podbiciówki, wykonanie więźby dachowej, montaż membrany paraprzepuszczalnej, montaż blachy, orynnowanie wykonanego dachu, montaż deflektorów wentylacyjnych, montaż drzwi, wykonanie schodów zewnętrznych do zaplecza.

 

201604073 201604074