Będzie wsparcie dla mieszkańców na renowację zabytkowych kamienic

W ubiegły piątek odbyło spotkanie poświęcone rozpoczęciu realizacji nowego gminnego programu pod nazwą „Głogowskie Kamieniczki”. Burmistrz Paweł Baj przybliżył mieszkańcom jego cele i założenia.

Renowacja obejmie remont elewacji frontowej, tj.: malowanie lub tynkowanie, oczyszczenie i doprowadzenie jej wyglądu do stanu pierwotnego oraz remont dachu, zakończony jego malowaniem lub wymianą. O dotację mogą ubiegać się wszyscy właściciele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

W ramach programu zaplanowano następujące formy wsparcia finansowego dla mieszkańców:
1. Dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów.
2. Wysokość dotacji do 20.000 złotych.
3. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości nawet na 5 lat.

Ponadto, powołane zostanie stowarzyszenie „Głogowskie Kamieniczki”, którego celem będzie:
1. Zrzeszenie właścicieli budynków.
2. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji.
3. Pomoc w rozliczeniu projektu.
4. Pomoc w uzyskaniu ulgi podatkowej.
5. Działalność informacyjna i promocyjna.
6. Utrzymanie trwałości projektu.

Dzięki realizacji programu poprawi się estetyka miasta, a także wydobyty zostanie zabytkowy charakter centrum Głogowa Małopolskiego.