Zabytkowe głogowskie kamieniczki odzyskają dawny blask

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone rozpoczęciu realizacji nowego gminnego programu pod nazwą „Głogowskie Kamieniczki”. Celem programu jest troska o głogowskie zabytki w tym szczególnie renowacja zabytkowych kamieniczek, poprawa ich estetyki oraz przywracanie ich historycznego znaczenia. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek 27 lipca 2018 r. o godzinie 18.00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. w sali nr 112.

Program spotkania:
1. Omówienie założeń programu „Głogowskie Kamieniczki”  - renowacja prywatnych -  zabytkowych kamienic w Głogowie Młp.
2. Przedstawienie planu finansowego oraz harmonogramu działań związanego z renowacją kamienic.
3. Powołanie Stowarzyszenia „Głogowskie Kamieniczki”.
4. Dyskusja.