Sport

Trener personalny
Siłownia "Wodnik GYM" w Głogowie Młp. mieszcząca się w budynku Krytej Pływalni, wprowadza nową usługę - trenera personalnego.