Sport

XIX Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy

24 czerwca br. na stadionie w Głogowie Młp. odbyła się XIX Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego, w której wzięło udział ponad 300 uczestników z 63 Środowiskowych Domów Samopomocy.

Uczestnikom tego sportowego wydarzenia kibicowała wojewoda Ewa Leniart oraz gospodarz gminy burmistrz Paweł Baj,  którzy objęli imprezę patronatem honorowym. W spartakiadzie wziął udział dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik, który odczytał list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Organizatorzy spartakiady przygotowali szereg emocjonujących konkurencji, których celem było popularyzowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz dążenie do pokonywania barier i słabości poprzez rywalizację „fair play”. Uczestnicy zmagali się w 6 konkurencjach, dzięki którym mogli niejednokrotnie przezwyciężyć własne ograniczenia. Hasłem przewodnim tegorocznej spartakiady były słowa JP II: „Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością".

Spartakiada dla społeczności środowiskowych domów samopomocy jest wydarzeniem, z którym wiążą się ogromne oczekiwania. Rywalizacja i współzawodnictwo wzmacnia u uczestników z niepełnosprawnością intelektualną takie cechy jak wytrwałość czy wolę zwycięstwa. Jednak zawsze najważniejszym punktem odniesienia jest możliwość wspólnego spotkania, dzielenia się informacjami oraz integracji. Zawody i rywalizacja sportowa są dla uczestników wielkim wydarzeniem i ogromnym przeżyciem. Dają radość i zadowolenie z osiągniętego wyniku, przezwyciężania własnych ograniczeń oraz zachęcają do dalszego rozwijania sprawności fizycznej. Główny cel jaki przyświeca spartakiadzie to budowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego.

Imprezę wspomogli organizacyjnie wolontariusze: uczniowie z gminnych szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy sportowi, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.

S 301 S 123

S 11 S 681

S 858 S 1145

S 769 S 1255

S 1441 S 407

S 1982 S 2866

S 2486 S 2912