Podpisano umowy z klubami sportowymi na prowadzenie działań sportowych i utrzymanie obiektów

7 klubów sportowych, które posiadają w zarządzaniu gminne boiska wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą podpisało umowy na upowszechnianie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Głogów Młp.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano udzielenie podmiotom dwóch dotacji. Pierwsze dofinansowanie przekazano na rozgrywki II rundy sezonu piłkarskiego 2016/ 2017. Drugą transzę kluby otrzymają w połowie roku, a jej  wysokość zależna będzie od awansu drużyny, jej utrzymania się w danej klasie, bądź spadku do klasy niższej. Na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu kwalifikowanego gmina Głogów Młp. w roku 2017 przeznaczyła 380 tysięcy złotych.

Wykaz kwot dotacji dla klubów:

LKS Głogovia Głogów (IV liga + 3 grupy młodzieżowe) – 60 tys. zł.
KS Budy Głogowskie (Klasa A + grupa młodzieżowa) – 25 tys. zł.
KP Zabajka (Klasa A) – 25 tys. zł.
KS Wysoka Głogowska (Klasa B + grupa młodzieżowa) – 20 tys. zł
KS Rudna Mała (Klasa B) – 17,5 tys. zł
PKS Jedność Hucisko (grupa młodzieżowa) – 7,5 tys. zł
LKJ Zabajka  (jeździectwo) - 20 tys. zł
LKS Głogovia Głogów (siatkówka) –30 tys. zł (dotacja roczna)

Otrzymaną dotację kluby sportowe mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją programów szkoleniowych sportowców, przygotowania zawodników do udziału w rozgrywkach sportowych, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w nich, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej czy obsługą księgowo – finansową klubu.