Dotacje na sport kwalifikowany w 2016 roku

Na podstawie Uchwały NR IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w sprawie trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu kwalifikowanego w bieżącym roku gmina Głogów Małopolski przeznaczyła kwotę 340 000,00 zł.

W 2016 roku zaplanowano udzielenie klubom dwóch dotacji. Pierwsze dofinansowanie przekazano w styczniu na rozgrywki II rundy sezonu piłkarskiego 2015/ 2016. Drugą transzę kluby otrzymają w połowie roku, a jej  wysokość zależna będzie od awansu drużyny, jej utrzymania się w danej klasie, bądź spadku do klasy niższej.

 

KLASA KWOTA DOTACJI
Klasa okręgowa: seniorzy + grupy młodzieżowe 90 000,00 zł
Klasa A: seniorzy + grupy młodzieżowe 50 000,00 zł
Klasa B: seniorzy + grupy młodzieżowe 40 000,00 zł
Klasa B: seniorzy 35 000,00 zł
Juniorzy, trampkarze   15 000,00 zł
Jeździectwo 30 000,00 zł
Siatkówka 30 000,00 zł

              Wykaz kwot dotacji wg rozgrywek w danej klasie    

                                                               

Dyscypliny sportowe objęte dofinansowaniem to piłka nożna mężczyzn seniorów i juniorów, piłka siatkowa mężczyzn, piłka nożna chłopców juniorzy i trampkarze, piłka nożna dziewcząt oraz  jeździectwo.

Otrzymaną dotację kluby sportowe mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją programów szkoleniowych sportowców, przygotowania zawodników do udziału w rozgrywkach sportowych, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej czy obsługi księgowo – finansowej klubu.

Dotacje na rozwój sportu kwalifikowanego otrzymują kuby posiadające na utrzymaniu obiekty sportowe służące uprawianiu określonego sportu tj.  boiska wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą, np. zapleczem szatniowo - sanitarnym, obiekty dla sportów jeździeckich czy żeglarskich.