Podpisano umowę na realizację filmu o Franciszku Kotuli

27 września br. burmistrz Paweł Baj podpisał umowę z Dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Markiem Jastrzębskim na realizację filmu dokumentalnego poświęconego Franciszkowi Kotuli  pt. „Swój nieznany”.

Docierając do źródła, do rodzinnego domu Kotuli i nieznanych wcześniej prywatnych zapisków, reżyser spróbuje odpowiedzieć na pytanie: kim był Franciszek Kotula, co osiągnął, jak i czym się zasłużył i dlaczego tylu ludzi wciąż o nim pamięta. 30 minutowa produkcja ma zostać zrealizowana do końca listopada br. Autorem scenariusza i reżyserem jest filmowiec Roland Dubiel.

Franciszek Kotula - ur. 26 marca 1900 w Głogowie Małopolskim, zm. 26 kwietnia 1983 w Rzeszowie - etnograf, historyk, folklorysta i muzealnik. Autor prac monograficznych o kulturze Lasowiaków, Rzeszowiaków, Pogórzan z regionów Polski południowo - wschodniej. Po zakończeniu drugiej wojny był współorganizatorem Muzeum Ziemi Rzeszowskiej oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Od roku 1995 przyznawane są nagrody im. Franciszka Kotuli dla twórców ludowych, animatorów kultury oraz placówek popularyzujących folklor.

"Film jest współfinansowany przez Podkarpacką Komisję Filmową ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i budżetu Województwa Podkarpackiego"

Bieżące informacje na fanpage https://www.facebook.com/podkarpackiefilm/