Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
10 października 2015 roku w Centrum Caritas „Natura 2000” w Budach Głogowskich odbył się Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej pod hasłem „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy”. Festiwal Piosenki Religijnej został objęty honorowym patronatem przez Jego Ekscelencję ks. bpa Jana Wątrobę, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Patronatem i opieką konkurs objęli także: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj. 
 
Celem konkursu była popularyzacja utworów o charakterze i tematyce religijnej wśród młodych wykonawców, zainteresowanie młodzieży pięknem pieśni religijnej, integracja amatorskiego środowiska muzycznego, konfrontacja dorobku artystycznego solistów, duetów, zespołów, a przede wszystkim działanie na rzecz edukacji muzycznej dzieci młodzieży i stwarzanie im możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze i edukacji poprzez sztukę. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 100 uczestników.
 
Jury w składzie: Ks. Proboszcz Paweł Zimny, Monika Lesiak – nauczyciel Szkoły Muzycznej w Głogowie Młp., Elżbieta Szczur – dyrektor Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej przyznało nagrody w następujących kategoriach: 
 
kl. I – III soliści
I miejsce Aleksandra Kędra - SP nr 1 w Humniskach, II miejsce Justyna Sałata - SP w Stykowie, III miejsce Jagoda Rzeszutek - SP Sióstr Pijarek im. Pauli Montal w Rzeszowie, III miejsce Aleksandra Dunajska - ZS w Nawsiu Brzosteckim
 
kl. I – III zespoły
I miejsce ZS w Głogowie Małopolskim, II miejsce ZS w Budach Głogowskich, II miejsce SP w Hadykówce, III miejsce SP w Rudej Małej,
wyróżnienia: SP w Lipnicy
 
kl. IV– VI soliści
I miejsce Anna Świątek - SP w Trzebownisku, II miejsce Małgorzata Dunajska - ZS w Nawsiu Brzosteckim,  III miejsce Estera Lantenszleger - ZS w Racławówce, III miejsce Emilia Sarna - ZS w Pogwizdowie Nowym
wyróżnienia: Oliwia Kosiorowska - SP w Lipnicy, Kinga Fic - ZS w Pogwizdowie Nowym
 
kl. IV – VI zespoły
I miejsce SP nr 3 w Rzeszowie, I miejsce ZS w Głogowie Małopolskim, II miejsce ZS w Budach Głogowskich
wyróżnienia: duet: Weronika Rybka i Zuzanna Cieśla ZS w Zaczerniu