Koncert charytatywny „Łączmy serca wspólnym rytmem”
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski wzorem lat ubiegłych zorganizowało przy współudziale Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp. koncert charytatywny pod Patronatem Burmistrza Głogowa Małopolskiego pn. „Łączmy serca wspólnym rytmem”. Podczas koncertu kwestowano na zwrot kosztów leczenia dzieci z Gminy Głogów Młp., które zmagają się z chorobami nowotworowymi i stwardnieniem rozsianym. W koncercie wystąpiły zespoły: ZPiT „Hanka”, ZPiT „Mali Przewrotniacy”, ZPiT „Lajkonik” z Bud Głogowskich, ZPiT „Chabry” z Huciska. Organizatorzy zebrali łącznie 2 001,10 zł.